8 °C

17 точки има в дневния ред на днешната сесия

17 точки има в проекта за дневен ред на предстоящата днес редовна сесия на Общински съвет. От 17.30ч. в пленарна зала местния парламент ще разгледа и приеме нова Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Според вносителя Николай Митков изменението на Законна за общинската собственост е наложило толкова много промени в съществуващата Наредба, че вместо актуализация е било по- практично да се отмени старата и да се приеме нова.

Друга точка от дневния ред е даване на съгласие за стартиране на процедура по изготвяне на общ устройствен план /ОУП/ на Община Първомай. Реализирането му би създало благоприятен инвестиционен климат с условия за проектиране и строителство на територията на общината, ще допринесе за по-ефективно планиране, за по- устойчиво планиране, развитие и перспектива. Наличието на ОУП е и предпоставка за по- успешно кандидатстване по различни проекти и програми. Финансирането на това задание ще стане с парите от събраните местни данъци и такси.

Старейшините ще трябва  да одобрят и издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.  Тя е необходима за обезпечаващо авансово плащане по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи“. Той ще осигури залесяването на около 440 дка пустеещи земи  в землищата на Буково, Искра и Драгойново.

Както parvomai.net вече писа на предстоящата сесия ще стане въпрос за  отдаването под наем на комплекс „Плувен басейн“, одобряването на Правилник удостояване със званието „Почетен гражданин“ и предложението негов пръв носител да е Иван Милев.

Като извънредна точка ще влезе и изкупуването на части от 3 имота в село Дълбок извор, които ще бъдат засегнати от дейностите по почистване на речното корито на река Тополовска. След стартирането на този проект Поземлената комисия е направила корекции и те са се оказали частни. Това ще струва на общината 7800лв за около 13 дка. Ако това не бъде направено, финансирането от ЕС може да бъде прекратено.

По останалите точки се изисква формалното съгласие на общински съвет.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 15.04.2021

Последни новини