17 точки има в дневния си ред общинската сесия

17 точки има в проекта за дневен ред на последната за годината редовна сесия на Общински съвет Първомай.

Съветниците ще разгледат и ще приемат правилник за дейността на ОбС. Това включва и избор на заместник-председател на местния парламент. Освен това ще бъде определен размерът на възнаграждението на членовете му, предстои избор на представител в Националното сдружение на общинските съвети и др.

Разгледано ще бъде и проектопредложение за създаване на Постоянна комисия за противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси. На сесията трябва да бъде приета и  план - сметка за приходите и необходимите разходи  за дейностите по управление на отпадъците за 2024 година. Ще бъдат гласувани и промените в  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай.

Общинските съветници трябва да определят състава на одитния комитет в Община Първомай. Ще бъде разгледан и годишния отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 2022 година.

Предстои да бъдат взети решения свързани с управление на общински имоти.

Сесията ще се проведе днес от 16 часа в Пленарна зала на общината.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини