Предстои сесия със 7 точки в дневния ред

Днес от 16.30 часа ще се проведе януарската редовна сесия на Общинския съвет, Първомай. В проекта за дневен ред има 7 точки.

Председателят  Светозар Славчев внася отчет за дейността на Общинския съвет на и неговите комисии през второто полугодие на 2023 година, а кметът Николай Митков ще отчете изпълнението на решенията на ОбС за същия период.

На заседанието ще бъде гласувана Стратегия за управление на общинската собственост на Община Първомай за период 2024-2027г. и програмата за управлението им през настоящата година.

Зам.-кметът Радослава Ставрева внася    анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Първомай.

Председателят на финансовата комисия Делян Караславов представя  доклади и въпросници за самооценка на системите за финансово управление и контрол в „МБАЛ – Първомай“ ЕООД и „Медицински център I – Първомай“ ЕООД град Първомай.

Последната точка отново е внесена от председателя на ОбС Светозар Славчев и е за отмяна на решението от предишната сесия за възнаграждението на зам.-председателя на ОбС. Решението е върнато от областния управител защото надхвърля възнаграждението на общински съветник.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини