Предстои редовна общинска сесия

Днес предстои редовна сесия на Общинския съвет на Първомай. В проекта за дневен ред има 12 точки. Кметът на общината Николай Митков внася отчет на изпълнението на решенията, взети от местния парламент през първото полугодие на 2023 година. Предстои уточнениеи отчет на изпълнението на миналогодишния  бюджет и приемането на новия.

По предложение на кмета ще бъде гласувано предоставянето  на временни безлихвени заеми от  за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори. Търсени ще бъдат и средства за еднократен безлихвен заем  за дейностите свързани с популяризирането и одобрението  на проект „Многофондова Стратегия за местно развитие 2023-2029 година на МИГ Първомай-Димитровград”.

На сесията ще бъде утвърдена общинската образователна мрежа.

Като допълнение към предложение дневен ред се предвижда и Декларация за несъгласие на ОбС с разрешаването на концесия за добив на инертни материали в близост до село Дълбок извор.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини