Днес общинските съветници ще гласуват Бюджет 2024

Днес предстои една от най-важните сесии на Общинския съвет, Първомай. На нея ще бъде разгледан и гласуван бюджета на общината за 2024 година.

За гласуване са внесени 11 проектопредложения: 7 от кмета на общината Николай Митко, 3 от зам.-кмета Хамди Мустафа и 1 от зам.-кмета Радослава Ставрева.

Освен бюджета ще бъде разгледана възможността за отпускане на временни безлихвени заеми за финансиране на няколко проекта.

Внесено е предложение за закупуване на нови съдове за събиране на битови отпадъци и ще бъде отчетено изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на територията на общината.

Търси се съгласието на общинските съветници за кандидатстване с проектно предложение „Текущ ремонт на кухненския блок на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

Предстои да бъде одобрен и списък на общинските пасища, мери и ливади както и правилата за  ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.

Сесията започва в 16.30, в Пленарна зала на ОбА.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини