Интересни видове са регистрирани в Първомайско по време на зимното преброяване на водолюбивите птици

  Водоемите в община Първомай бяха част от 48-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България.  То се проведе между 11 и 14 януари.

  Тази година орнитолозите отбелязват присъствието на повече птици. Вероятната причина за това е по-студеното време в северната част на Европа.

  Интересно е наблюдението на 3 саблеклюна на язовир Поройна. Този вид е рядкост по нашите земи,  защото тези птици традиционно зимуват в Африка.

  Друго интересно е появата на нова двойка морски орли в района на язовир Мечка. Тя е от млади птици. С нея морските орли на територията на община Първомай стават 3 двойки. Морският орел е рядък вид, чиято популация в България бавно се завръща. В страната гнездят около 100 двойки.

  В страната установената численост на зимуващите водолюбиви видоде птици е доста по-висока в сравнение с данните от миналогодишното преброяване – 97 вида с обща численост от 280 956 индивида. За сравнение през миналата година са били регистринани 88 вида с обща численост от 206 239 индивида, а през 2022 г. – 90 вида с обща численост от 206 688 индивида. Тези числености са далеч по-ниски от установените в предишни периоди. Например през 1999 и 2000 година са установени съответно 404 410 и 652 418 зимуващи водолюбиви птици.

  Теодора Кирякова

  Източник: Parvomai.NET

  Facebook коментари

  Последни новини