След преброяването: В община Първомай има 22 574 жители

В община Първомай има 22 574 жители, от които мъжете са 10 920, а жените 11 654.

За последните 10 години общината се е стопила с 3036 човека – едно малко градче като Драгоман. Това прави около 11,85%, което означава, че се „топим“ с темповете, с които това се случва в цялата страна.

В гад Първомай са регистрирани 5498 мъже и 6123 жени или общо 11 621 жители.

През 2011 година те са били 13 219.

В населените места на общината живеят останалите 10 953 жители, като мъжете отново са малко по-малко: 5422 срещу 5531 жени.

Тревожната новина е съотношението на населението под трудоспособна възраст, в трудоспособна възраст и излезлите от трудоспособна възраст. В община Първомай има 3258 в нетрудоспособна възраст жители и 6560 над нея. Общо 9818 жители, за които работят 12750 мъже и жени. Т.е. трима работещи трябва да издържат двама неработещи. За жители под трудоспособна възраст се считат деца и младежи до 16 години. За над трудоспособна – възрастта , определена за пенсиониране при мъжете и при жените към 31 декември 2021 година.

Данните са от официално публикуваните данни от Преброяване 2021.


Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини