Временно спира строителството на моста над Марица

Временно, до 15 юни 2024 година, е спряно строителството на моста над река Марица между село Градина и град Първомай. Нареждането е от РИОСВ-Пловдив. Този участък на река Марица влиза в границите на Натура 2000, а времето съвпада с размножителния период на птиците, обитаващи тази територия.

Мостът е дългоочакван от живеещите в региона. Изграждането му започна през миналата година и трябва да приключи през август 2024 г. Видимо около 90% от съоръжението вече е готово. Инвеститор и изпълнител се надяват въпреки преустановяването на строителните дейности, мостът да е готов преди крайния срок.  

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини