Подновяват строежа на моста над Марица

От понеделник се подновяват дейностите по изграждане на новия мос над река Марица между Първомай и село Градина.

Това се наложи по нареждане от РИОСВ-Пловдив. Този участък на река Марица влиза в границите на Натура 2000 и строителните работи бяха преустановени по време на размножителния период на птиците, обитаващи тази територия.

Кметът Николай Митков е получил уверение от фирмата-изпълнител, че до края на юли мостът ще бъде завършен и в началото на август ще бъде пуснат в експлоатация.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини