13 °C

Планът за развитие на общината влиза на сесия

На 30 септември ще се проведе редовната сесия на Общинския съвет – Първомай, на която ще бъдат взети решения по 11 точки, обявени в предварителния дневен ред.

На сесията предстои да бъде одобрен Планът за интегрирано развитие на общината за следващия 7-годишен период. Документът беше публикуван на сайта на общината и обществено обсъждан. Той ще даде както насоки за развитие, така и ще е ръководство при кандидатстване за реализиране на проекти и усвояване на европейски средства.

Местният парламент трябва да одобри цените на нова услуга, която ще даде възможност на гражданите да я получават не от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а от Община Първомай. Това включва издаването на скица на имот или сграда, издаване на схема на самостоятелен обект, издаване на удостоверение за наличие или липса на данни на кадастралната карта и кадастралния регистър.

Съветниците ще разгледат и числеността на местните дейности. По предложение на кмета Николай Митков 2 щата ще бъдат запазени, вместо както е било предвидено при последното гласуване, да бъдат съкратени.

След дебат в Постоянните комисиите предстои да бъде одобрена актуализация в Бюджет 2020 и да бъде направена прогноза за следващия бюджет.

На сесията трябва да бъде взето решение по откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти, разположени на територията на Община Първомай.

С предварителното съгласие на съветниците трябва да бъде решено  разработването на проект  с цел образуване на нов самостоятелен урегулиран поземлен имот  /УПИ/ за търговски и обслужващи дейности в свободната площ  триъгълника между мандрата и сервиза за гуми.

Предстои смяната на предназначението и решение за строителство върху  имот в местността Долен комсал под село.

Ще бъде взето решение за отдаване под наем пасбище в землището на кв. Дебър.

По предложение на зам.-кметът Ружди Салим ще бъдат определени маломерни имоти, които ще се отдават  под наем за една година.

Сесията ще започне от 17.30 часа в Пленарна зала.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини