С 265 души е намаляла общината през миналата година

 С -1,26% се е променил броят на населението на община Първомай в периода 2022-2023 година. Намаляването на населението в резултат на естествени процеси е характерно за 220 от 265-те общини в България.

В абсолютни стойности – населението на община Първомай в резултат на естествени процеси е намаляло с 265 души. За страната, през 2023 г. тази стойност е  44 000. Очаквано най-големите номинални спадове са в големи общини: в София това са -1900 души, а челната петица се допълва от Русе, Варна, Перник и Плевен. И тази година само четири общини са с положителен естествен прираст – Твърдица, Гърмен, Николаево и Ябланица.

В същото време в община Първомай механичният прираст е 63 души. Тя е с най-голям механичен прираст от всички заобикалящи я общини. Механичният прираст е балансът между напусналите и заселилите се в общината.

Демографските процеси от последните няколко година сочат към значително забавяне на негативната динамика, движено най-вече от положителната миграция. Също толкова окуражително е обстоятелството, че тя не е ограничена само в големите градове и водещите центрове с най-високи заплати и стандарт на живот, но засяга почти цялата територия на страната.

Данните са от изследването на Института за пазарна икономика.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини