22 °C

Кооперация "Единство" кани членовете си на отчетно събрание

    До член-кооператорите на ППКЗК „Единство 94” гр.Първомай, област Пловдив  

            ПОКАНА                

УС при ППКЗК „Единство 94” град Първомай уведомява своите членове, че на 18 април 2015г. /събота/, от 12 часа, в Пленарната зала на Общински съвет град Първомай ще се проведе ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ при следния дневен ред:

  1.  Отчетен доклад на Председателя на ЗК за стопанската 2014г.
  2. Отчетен доклад на Председателя на Контролния съвет.
  3. Разглеждане и приемане на ГФО на кооперацията за 2014г.и предложение за разпределение на печалбата.
  4. Обсъждане отчетите на УС и КС.
  5. Разни.

Отчетът е на разположение в счетоводството на кооперацията.    

 Поканата да се сведе до знанието на член-кооператорите чрез разлепване на административната сграда на кооперацията. 

                                                                                           

       При липса на кворум събранието ще се проведе  съгласно Закона на кооперациите.

  

                                                             УС при ППКЗК  „Единство 94”

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини