Колективът на фабрика ИСКРА изпраща една трудна, но успешна година

          На 18.12.2023г. в ИСКРА ООД се проведе годишно събрание на ръководството с трудовия колектив на фирмата. Спазена бе традицията работещите да бъдат информирани за финансовото и производствено състояние.

          Управителят, инж. Марин Маринов информира присъстващите за постигнатите добри резултати през отиващата си 2023 година. За успешното завършване на производствената година бяха дадени указания, както и очертани перспективите за новата стопанска 2024 година.

          Инвестициите през годината са на стойност 860 000 лв. собствен финансов ресурс, които включват работеща фотоволтаична централа с мощност 600 кВт и ремонтни дейности на покривите. През изтеклата година стартира нов проект за изграждане на Втора ФЕЦентрала с мощност 1200 кВт на стойност 1 300 000 лв., произведената енергия от която ще бъде изцяло за продажба.

          Инж. Маринов обяви решението на мениджърския екип и Мажоритарния собственик – Стойчо Шапатов, всеки член на колектива, освен месечната заплата и ваучерите за храна в размер до 200 лв. да бъде начислена и допълнителна Коледна премия в размер на 650 лв. за всеки работещ във фирмата.

          Ръководството на фирмата благодари на трудовия колектив за положения висококвалифициран труд и качественото изпълнение на възложените производствени задачи.

          Последният работен ден на 22.12.2023г. ще приключи с Коледно тържество в р-т Европа за целия трудов колектив.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини