21 пъти Общината е чистила незаконни сметища през миналата година

Община Първомай е организирала 21 почиствания на нерегламентирани  сметища, образувани на нейна територията  през  2023 г.  Това става ясно от годишния отчет на ресорния заместник-кмет Хамди Мустафа за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда.  

В него се посочва още, че са проведени 6 инициативи по почистване и мероприятия с образователен характер от Община Първомай или с нейно  участие. Това са кампаниите по събиране на излязла от употреба техника и текстил. Съвместно с „Булекопак” АД е организирана  информационна кампания с ученици от ПГСС „Васил Левски” с указания за разделното събиране на отпадъци. Община Първомай се е включила в инициативата на БТВ „Да изчистим България заедно” с почистване на междублокови пространства и зелени площи. Част от реализираните инициативи е и организираният  велопоход до яз. Брягово във връзка с Европейската седмица на мобилността, под мотото „Ден без автомобили”. А на 16 ноември е организирана и кампанията по залесяване и облагородяване на градска среда.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини