Кметът Николай Митков отчете изпълнението на решенията на местния парламент

Съгласно ЗМСМА, кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. За първото полугодие на 2023 г. бяха проведени 6 редовни заседания на Общински съвет – Първомай и са приети общо 100 решения. От тях са изпълнени 91 решения. В процес на изпълнение са 9 решения.

7 решения са свързани с провеждането на търг и продажба на общински имоти, едно е за осъществяване на сътрудничество за предоставяне на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в изпълнение на изискванията на Закон за българския жестов език. Последното решение е свързано с определянето на общинските пасища, мери и  за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година.

В процедура по изпълнение са и решения взети преди разглеждания период – кандидатстване за финансова помощ за изграждане на детска градина в село Православен; кандидатстване по процедура за изграждане на компостираща система, поставянето на барелеф в памет на проф. Ташо Ташев в село Дълбок извор и кандидатстване с проекта за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Случаен виц

Последни новини