8 април е Ден за почит към ромите-жертви през Втората световна война

На 8 април ромите по цял свят отдават почит към своите жертви през Втората световна война. Обявен е като ден на ромите през 1990 г., по време на 4-тия Световен ромски конгрес на Международната организация "Романо юнион", в чест на първата значима международна среща на представители на ромския етнос - Първият Ромски конгрес, проведен на 8 април 1971 г. в Лондон.

Освен ден на възпоменание, 8 април е ден и за равносметка за присъствието на ромите и тяхното включване в социалния, икономическия и културен живот в дадена общност.

След последното преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година, в община Първомай  2138 жители са се самоопределили като роми или това са 8,23%. Големи ромски общности има в селата Караджалово, Искра, Виница, но много от тях през последното десетилетие се определят като турци или като българи. Данните почиват на заявеното от отговарящите по време на преброяването.

Община Първомай разполага с Планът за действие в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход . Той цели непрекъснатост на  процеса на интегриране, равнопоставеност, приобщаване и участие на ромите като се подобрява достъпа им до информация, намаляване на безработицата, на неграмотността сред младите хора, намаляване броя на отпадналите от училище ученици, повишена осведоменост и др.

Всяка година този план се актуализира.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини