Увеличиха размера на отпусканите от ВСКаса заеми

Отчетно – изборно събрание проведе Сдружението с нестопаснка цел  Съюзна взаимоспомагателната каса на работещите в образованието и културата в община Първомай. По време на деловата част бе гласувано увеличаване на бюджета на организацията до 88 663 лв., по-високи безвъзмездни помощи, някои промени в устава и др.  Сред най-важните решения беше увеличаването на размера на отпускания заем до 12 000 лв. и на погасителната лихва от 1,14% на 1,16%.

Единодушно беше преизбрано ръководството на ВСКаса, като управител остава Невенка Чалъкова.

Учителската ВСК в Първомай е създадена през 1951 година и в момента наброява  518 члена.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини