ППКЗК „Единство 94“, град Първомай кани член-кооператорите на годишно отчетно събрание

УС при ППКЗК „Единство 94“ град Първомай уведомява своите членове, че на 9 април 2022 г. /събота/ от 10.00 часа, на открито в двора на кооперацията ще се проведе ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ. Събранието ще се проведе при следния  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на нови членове
  2. Отчетен доклад на Председателя на Управителния съвет.
  3. Отчетен доклад на Контролния съвет
  4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2021 година и предложение за разпределяне на печалбата.
  5. Обсъждане на докладите на УС и КС.
  6. Разни.

Отчетът е на разположение в счетоводството на кооперацията

Поканата да бъде разлепена на административната сграда на кооперацията.

При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно Закона на кооперациите.

Платена публикация

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини