Предстои обсъждане на общинския бюджет

На 25 януари 2024 година, от 11 часа в Пленарна зала на Общинска администрация в Първомай ще се проведе публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2024г. на община Първомай.

Кметът Николай Митков кани местната общност да присъства. Становища и предложения по Проекта за общинския бюджет за 2024г. могат да се предоставят в деловодството на Общинска администрация Първомай, както и при провеждане на публичното обсъждане.

Бюджетът на Община Първомай е основният финансов план и е свързан с предоставяне на услуги на граждани и фирми в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, чистота, спорт, териториално и селищно устройство и други. Целта ни е подобряване условията на живот, както в града, така и в селата на територията на община Първомай.

Тазгодишната финансова рамка е в размер на 37 255 887 лв. Проектът на приходите, разходите и инвестиционната програма може да бъде разгледан на страницата на Общинска администрация.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини