МИГ Първомай-Димитровград ни кани на работни срещи

Сдружение Местна инициативна група – МИГ Първомай – Димитровград започна срещи със всички заинтересовани страни по „Проект за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия на МИГ. Сдружението ни кани да вземем участие в предстоящите работни срещи и обществени обсъждания във връзка с изпълнение  на  проекта.

   Целта е консултиране с местната общност и обсъждания в процеса по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на "Местна инициативна група – МИГ Първомай – Димитровград ". С провеждането на обществени обсъждания на проекта на разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на "Местна инициативна група – МИГ Първомай – Димитровград " местната общност ще се запознае с изготвения проект на документа, като ще има възможност да даде своите предложения или възражения. Сдружението разчита на гражданската активност и инициативност.

График на събитията: 

Дата и час

Място на провеждане

Тема

31.07.2023г.

12:00 часа

гр. Първомай, Пленарна зала в сградата на ОбА Първомай,  ул.Братя Миладинови – юг №50

Работни срещи за консултиране с местната общност и обсъждания.

Създаване на работни групи, които по този начин ще вземат участие и ще

се включат в процеса по подготовка на СВОМР.

01.08.2023г.

12:00 часа

гр. Първомай, Пленарна зала в сградата на ОбА Първомай,  ул.Братя Миладинови – юг №50

02.08.2023г.

10:00 часа

 с.Скобелево, община Димитровград, сградата на Народно читалище „Искрица 1901”

03.08.2023г.

17:30 часа

гр. Първомай, Пленарна зала в сградата на ОбА Първомай,  ул.Братя Миладинови – юг №50

Обществено обсъждане на СВОМР на МИГ

04.08.2023г.

10:00 часа

с.Сталево, община Димитровград, сградата на Народно читалище „Васил Левски 1929”

21.08.2023г.

17:30 часа

гр. Първомай, Пленарна зала в сградата на ОбА Първомай,  ул.Братя Миладинови – юг №50

 

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини