Покана за годишно отчетно събрание към членовете на „Единство 94“

УС при ППКЗК „Единство 94“ град Първомай уведомява своите членове, че на 21 април 2018 г. /събот/ от 12 часа в Голямата зала на Обшински съвет Първомай ще се проведе ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членовете;

2. Отчетен доклад на Председателя на Управителния съвет;

3. Отчетен доклад на контролния съвет;

4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията и предложение за разпределение на печалбата;

5. Промяна в състава на контролния съвет;

6. Разни.

Отчетът е на разположение в счетоводството на кооперацията

При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно Закона на кооперациите

УС при ППКЗК „Единство 94“

Платена публикация

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Случаен виц

Последни новини