115 години от създаването на първата земеделска кооперация в района

  Навършиха се 115 години от основаването на Земеделска кооперация в Брягово.

  В началото на миналия век Брягово има 400 домакинства и над 1100 жители.

  Населението се занимава със земеделие и животновъдство -  отглежда житни култури, царевица,тютюн и фъстъци. Преди 9 септември 1944 г.тук търгуват 17 бакалници и 6 кръчми.

  През 1908 г. се учредява и регистрира Земеделско спестовно и взаимно дружество ,,Съгласие", първо в района и второ за Южна България.

  Дружеството е със солидарна отговорност на членовете и е регистрирано за 101 години. Членува се със дялов капитал или членски внос. Има собствен устав и се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и Контролна комисия.

  Основател и първи председател е учителят Димо Петков Топчиев, роден на 10 май 1879 г. Виден общественик и читалищен деятел той се ползва с добро име.За кратко време успява да уреди кредитиране от банката, регистрация и събиране на членове и дялов капитал. Кооперацията не притежава никакви имоти и се поставя въпроса за построяване на кооперативен дом.Сградата е построена през 1932 година и част от нея дарена на селото за читалище, което дотогава се е помещавало в училището.

  Кооперативното кафене /сегашният пенсионерски клуб/ се използва и за магазин и изкупвателен пункт. Изкупуването на продукцията е една от основните дейности.

  Изкупува се всичко каквото се произвежда в селото - яйца, кожи, птици, вълна, анасон, кориандър, зърнени храни, памук, пашкули и др.

  Кооперацията има собствено знаме, пенсионен фонд и отделя средства за:

  стипендии за бедни деца, подпомагане с продукти на многодетни семейства,физкултурно, женско, червенокръстко и пчеларско дружество, помощи за вдовици на загиналите във войните и др.

  На 14 април 1946 г към кооперацията се открива ТКЗС/ трудово кооперативно земеделско стопанство/.

  Източник ,,Кратка история на кооперациите в Първомайска община ,автор Петко Семерджиев.,изд.1991 г,издателство,,Христо Г. Данов" Пловдив

  Източник: Parvomai.NET

  Видеа по темата

  Facebook коментари

  Последни новини