Покана до членовете на ППКЗК „Единство“

Управителният Съвет на ППКЗК „Единство 94“, град Първомай,

уведомява своите членове, че на 6 април 2019 г. /събота/ от 12.00 часа в голямата зала на Общински съвет - град Първомай, ще се проведе

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на председателя на Управителния съвет
  2. Отчетен доклад на Контролния съвет
  3. Приемане на годишния финансов отчет
  4. Разни

Отчетът е на разположение в счетоводството на кооперацията.

При липса на кворум на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за кооперациите събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и място, независимо от броя на присъстващите!

Управителният съвет кани всички членове на кооперацията да вземат участие в общото събрание!

Платен материал

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини