Асен Кичуков заяви, че лично ще следи отдаването на язовири под наем

„Лично аз ще наблюдавам как ще се отдава под наем и кой ще стопанисва   язовир „Ялънлъка“ и какво ще се случва с него“, каза общинският съветник Асен Кичуков. Повод за това стана предложението Общинският съвет да разреши  да бъде открита процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на два язовира чрез предоставянето им под наем. Кичуков сподели, че се чувства лично засегнат от начина по който преди 4-5 години му е била отнета възможността да стопанисва „Ялънлъка“, договорът му е бил прекратен преждевременно. Той добави и това, че не е доволен от първоначално обявените цени на наемите на двата язовира – „Ялънлъка“ и „Татарево“. Според Кичуков първият язовир е 90 дка, а другият – 300 дка, а цените на наемите им са съответно 6000 лв. и 9000 лв. Логично би било „Татарево“ да има три пъти по-висок наем.

След изказването на Кичуков, думата беше взета от кмета на общината Николай Митков, който припомни как преди пандемията беше създадена Консодалиционна  компания, която трябваше да поддържа язовирите и всички неразбории при прехвърлянето на водоемите на държавата. Договорът на Кичуков е прекратен поради неизпълнение на задълженията на оператора и общината е глобена 2000 лв. за това, а срещу него е заведен иск за възстановяване на средствата. 

Предложението остана в първоначалния му вид. Изборът на оператори ще се осъществи с таен търг, а договорите ще са с продължителност 10 години.

Предложението беше прието с единодушие, като с „въздържал се“ гласува само Асен Кичуков.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Още новини

Последни новини