22 °C

Класна стая под небето ще си направят в СОУ

На това място след няколко месеца ще се провеждат учебни занимания

СОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“ град Първомай спечели финансиране от националната кампания на МОСВ - „За чиста околна среда“.  По проекта могат да кандидатстват общини, училища и детски градини. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора. 1098 са постъпилите проекти на училища и обединени детски комплекси, от които 122 са одобрени за финансиране в размер до 5000лв. Сред тях е и първомайската гимназия, която се класира с разработката си „Зелено училище под открито небе“ към проекта на ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам“.

 

Спечелените парични средства, училището ще използва за изграждане на „класна стая под открито небе“, като преобрази 1000 кв. м.  от училищния двор. Новата класна стая ще изглежда по следния начин – в центъра ще има подиум, стол за учителя и маса под формата на детелина. От двете страни на подиума ще има две дървени дъски. На гърба на първата ще се изработи картата на България от природни материали. Втората дъска ще е „книга“ от дървени плоскости, която е поставена на дървен панел. Ще се използва за поставяне на табла, работни листове и др. За учениците ще има 7 дървени пейки, които носят имената на седемте дни от седмицата. В класната стая ще се създават кътове, свързани тематично с определени учебни предмети, които могат да се изучават на открито- Слънчев часовник, метеорологична станция за часовете по география, алпинеум от билки и други растения за часовете по биология, къщичка за птици, ветропоказател за часовете по човекът и природата. Всичко това изградено от природни материали. Ще бъде създадена и „сензорно лечебна“ пътечка, за чувствено възприятие и редуване на 8 различни естествени материала – трева, пясък, борови шишарки, камъни, клонки, трупи, мъх и дървени стърготини. По  пътеката ученици и учители ще могат да ходят боси, за да се насладят на терапевтичния ефект на тези разходки.

В част от проекта е заложено и изграждането на цветни градинки, поставянето на дървени кутии за разделно събиране на отпадъците и дървен паркинг за велосипеди. Ще се монтират фитнес уреди на открито за спортуване навън.

 

 В изградения екокът ще се провеждат часове по човекът и природата, допълнителни часове по физическо възпитание и спорт, занимания по интереси в полуинтернатни групи 1-5 клас , биология, изобразително изкуство, домашен бит и техника, домашна техника и икономика. След завършването на проекта, за изградената класна стая и допълнителните съоръжения, ще се грижат работни групи, съставени от ученици.

 

Работата по  „Зелено училище под открито небе“ започва този месец и ще бъде осъществена в партньорство с Община Първомай, училищно настоятелство „Аура“ при СОУ „ Проф. д-р Асен Златаров “ , ученически съвет на училището. Очакванията са до септември тази година проектът  да бъде финализиран.

 

Ина Къндева

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини