22 °C

Свикват извънредна сесия, заради върнато от областния управител решение

Областният управител е върнал решение на общински съвет Първомай за теглене на кредит в размер на 1 138 506, 63 лв. Според него не са спазени две изисквания. Едното е да има обществено обсъждане на това решение, а другото – че „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД  не е лице от „Държавно управление“. Това условие е необходимо, защото 39 месеца след началото на мандата ОбС по закон може да тегли заем само от лице от Държавното управление.

Заемът е необходим на общината, защото с негова помощ трябва да бъдат компенсирани наложените корекции за разплащането дейности по проекта за воден цикъл. Тегленето на тези средства е наложително да стане в най – кратки срокове и това налага свикването на извънредна сесия.

В материала си по темата Дечко Петков оспорва основанията на областния управител Розалин Петков. Според него проведеното на 17 юли 2014 година обществено обсъждане на проекта е достатъчно за мотивиране на това решение. Що се отнася до това дали "ФОМСБ – ФЛАГ“ ЕАД е държавно лице,  е направено официално запитване и в отговор е получено потвърждение, че тегленето на безлихвен кредит от тях не се възпрепятства от закона.

Дългът е с лихва шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка 5.328% ще бъде изтеглен за срок 113 месеца, без такси за погасяване, а за обезпечаването му ще бъде учреден залог върху приходите на общината.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини