Увеличават някои данъци в община Първомай?

На сайта на община Първомай е качен проект за наредба, с който се увеличават данъците за недвижимо имущество, наследство, дарение, придобиване по възмезден начин и за превозно средство.

Тези налози са определени през 2008 година и оттогава не са променяни.

Сред мотивите е нарастващите нужди на общността, променената финансова обстановка, инфлацията и необходимостта на общината от модернизиране и обновяване. Затова се взима обосновано и необходимо решение за повишаване на някои местни данъци, с цел повишаване приходите на общината.

Сформираното увеличение на собствените приходи на общината ще създадат възможност за финансиране от страна на Община Първомай в устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма, както и изграждане на нови инфраструктури

В същото време остава възможността за всички граждани и юридически лица да получат отстъпка в размер 5 на сто от дължимия годишен данък при заплащането му до 31 март на съответната година.

Проектът е съобразен с изискванията на основния нормативен акт – Закона за местните данъци и такси. Той е публикуван и всеки може да внесе своите възражения и предложения до 20 декември 2023 година.

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини