Ученици от "Златаров" са партньори в проект срещу агресията

Изображение 1 от 3

  Сдружение „Лицата на хората“ започна работа по проект „ Активни днес – уверени утре“ финансиран по програма CERV на Европейския съюз в партньорство със СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай. Насилието е обществен проблем, на който може да се противопоставим чрез повишаване на осведомеността и утвърждаване на правата и ценностите на Европейския съюз в живота и взаимоотношенията ни.

  Проектът цели да развива граждански умения за преодоляване на насилието чрез повишаване на осведомеността за правата и ценностите на ЕС. Целева група са ученици от 5 –ти до 7-ми клас – по двама от всяка паралелка. Те ще вземат участие в шест интерактивни обучения, ще повишат знанията и практическите си умения да бъдат „инфлуенсъри“ по темата за превенция на насилието.  Обученията ще търсят дискусия с учениците, за да се насърчи тяхната ангажираност, социалните им умения и критичното мислене. Обучители по проекта са Милена Маринова – психолог, Павлина Младенова – обучител и Павлина Георгиева – педагогически съветник на СУ „Златаров“

  Павлина Георгиева и Милена маринова отговарят на въпроса за необходимостта от този проект: „Насилието е обществен проблем, на който може да се противопоставим чрез повишаване на осведомеността и утвърждаване на правата и ценностите на Европейския съюз в живота и взаимоотношенията ни. Искаме да допринасяме за развиването на подходи за работа с ученици и млади хора, които ги ангажират при решаването на проблеми, за да се създават условия в училището за възпитаване на гражданско участие. Фокусираме се върху конкретен проблем и предлагаме подход на включване на младите хора при преодоляването му чрез повишаване на информираността им и развиване на граждански умения.“

  В сайта на сдружението „Лицата на хората“ има публикувано интервю с Павлина Георгиева, в което тя говори по темата.

  Въпреки че  за борбата с насилието се говори все повече и редица изследвания показват, че това е сериозен обществен проблем, създаването на формална среда за разговор и информиране по темата не е практика в училище. Няма формални места и извън училището, където юношите да говорят и учат за това. Насилието има различни форми и проявления, които младите хора срещат в отношенията по между си или в отношението към тях,  които може да не разпознават. Често те не са достатъчно подготвени за това и се научават как да се справят през опита си, което е свързано с много рискове  да развият нагласи на толерантност, както и поведение на прилагане на насилие. В резултат насилието в отношенията между хората расте. Чрез проекта се  подкрепя развиването на добри практики в училище за превенция на насилието. Обучителите вярват, че ако младите хора са активни днес, те ще бъдат уверени утре да изграждат стабилни отношения и да имат добро самочувствие.“

  Доброволци в проекта са учениците от 10.клас, които вече показаха обществена ангажираност с организирането на благотворителен концерт. Съвсем скоро Сдружението ще публикува и тяхното мнение по темата за превенция на агресията.

  Проектът ще приключи през юли 2024 година.

  Теодора Кирякова

  Източник: Parvomai.NET

  Facebook коментари

  Последни новини