Общината иска 93 502 лв. за ремонт на кухнята на Патронажа

Община Първомай ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с предложение за финансиране на  ремонт на кухненския блок на „Социалния патронаж“ в размер на 93 502,15 лв. От тях 23% ще са от местния бюджет. Това се налага, тъй като по-високият финансов принос на кандидата дава повече точки при оценка на проектното предложение.

В Община Първомай се предоставя услугата Домашен социален патронаж. Ежемесечно броят на желаещите да получават услугата нараства, като към края на месец януари 2024 г. получаващите храна от патронажа са 338 лица. Чрез услугата се дава възможност на социално слаби и уязвими хора да могат да получават в дома си топла храна.

Освен тези потребители има още 60, които получават безвъзмездно топъл обяд по проект  „Топъл обяд в община Първомай“. Тяхната храна също се приготвя в кухненския блок на „Социалния патронаж“. Проектът е със срок до 30.09.2025 г. По него има още 30 лица, които са одобрени, но са над допустимия лимит.

През предходните две години Община Първомай успешно изпълни два проекта, финансирани от Фонд „Социална закрила“, като през 2022 г. закупи оборудване за патронажа, а през 2023 г. - нов автомобил за разнасяне на храна. В момента кухненският блок на Домашен социален патронаж гр. Първомай се нуждае от ремонт. Това налага да бъдат предприети ремонтни работи по обновяване базата на патронажа.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини