14 °C

16 точки ще разгледа местният парламент на сесията си

Дневен ред от 16 точки е предложен на общинските съветници за предстоящата на 25 април сесия.  В пленарна зала, от 17.30 часа те ще разгледат  отчета за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето и Стратегията за развитие на социалните услуги през 2012-та и ще приемат план за изпълнението им през настоящата година.

Заместник-кметът Юлиян Димитров е внесъл докладна, в която обяснява, че от 2004 година не е променяна местната Наредба за общинския бюджет, а оттогава са направени редица изменения на закона. Неговото предложение е старата наредба да бъде изцяло отменена и да се приеме нова, като от сега е ясно, че до края а  година са възможни корекции, ако се приеме Закон за общинския дълг.

По предложение на Ловно – рибарско дружество „Марица“ трябва да се промени статута на 14дка земя в местността „Кантона“ в землището на кв.Дебър.Там ловците провеждат ежегодния си събор. Становището на кметския наместник Желязко Трифонов е, че посочената местност никога не е отговаряла на критериите за пасище и е съгласен тя да приеме статут „изоставена нива“.

Кметът на общината Ангел Папазов  прави предложение да бъде закрито Мероприятие „Други дейности по вътрешната сигурност“ . Той се обосновава с „интересите на населението на общината, съобразно разпоредбите на Закона и с грижите на добър стопанин“ и предлага  „Тази дейност да се поеме от охранителна фирма, която по-ефективно би опазвала общинското имущество чрез непрекъснато осъществяван контрол за предотвратяване на евентуални нарушения и вандалски прояви спрямо функциониращите на територията на общината училища, детски градини, кметства в населените места. Стопанисването на голяма част от язовирите и земеделските земи, собственост  на общината, налагане само необходимостта от поддръжка и превенция на наводнения, а и недопущане на незаконосъобразно ползване и посегателства от трети лица“.  За това кметът счита за целесъобразно охраната да се поеме от фирма, притежаваща необходимия лиценз и опит.

Между останалите точки от дневния ред са продажба на земи, прекаратяванена концесията за басейна и съсобственост, промяна на ПУП във връзка с инвестиционни намерения на фирма и др.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини