14 °C

Юноша всеки ден посещавал любимата си, въпреки забраната на родителите й.
Веднъж ги заварва бащата на момичето.
- А ти кой си? - страшно попитал той.
- Аз… Аз съм брат й - прошепнал младежът.

от 0 гласа
Последни новини