14 °C

Предстои последната за тази година редовна сесия

11 точки има в дневния ред на предстоящата сесия на ОбС – Първомай. Заседанието е последното редовно за тази година и ще се проведе на 17 декември от 16.30 часа. То ще бъде предхождано от заседание на всички Постоянни комисии. Това се налага  заради тежката.  епидемична обстановка.

Сред проекторешенията има предложение предоставянето на топъл обяд за хората с физически увреждания и  в изолация да стене делегирана дейност на Община Първомай. В момента топъл обяд се осигурява по проект „Топъл“ обяд“, който е действащ до края на 2020 г.

Предстои съветниците да бъдат запознати с отчета на концесионните дейности за 2019 г., развиващи се на територията на община Първомай.

Ще бъде разгледана предложената от кмета Николай Митков план-сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2021 година и последната за тази година актуализация на общинския бюджет.

В дневния ред е отново Наредба за финансирането спортно-туристическата дейност  община Първомай, но този път с нанесените промени в резултат на общественото обсъждане.

Зам.-кметът Ружди Салим внася предложение за изменение и  допълване на  Наредба за цените на  местните такси и  услуги, касаещи водовземането  в Община Първомай.

Предстоят решения за общински  имоти и откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – публична общинска собственост, разположени на територията на Община Първомай.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини