5 °C

Общинският съвет прие Програма за защита на детето

Общинският съвет – Първомай прие Програма за закрила на детето за 2018 година. Документът се изработва в съответствие със Закона и е гарант за спазването на политики и стратегии, осигуряващи и защитаващи права на децата.

В община Първомай живеят около 4140 деца, което е около 1/7 от населението ѝ. Прогарамата има за цел осигуряване на тяхното благополучие и щастие.

Приоритетите са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето им, осигуряване на правото им на живот в сигурна и безопасна среда, равен достъп до училище, до правораздавателната система, повишаване на мерките за защита на децата от насилие и злоупотреба, насърчаването на участието им в обществения живот и полезно запълване на свободното време.

Обезпечаването на всички дейности по изпълнение на програмата е в рамките на утвърдените бюджети на съответните институции и проект „Приеми ме“.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини