Дете от ЦНСТ представи доклад на научна конференция

Дете от "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания"-гр Първомай, представи достойно СОНИК СТАРТ, гр. Първомай и своето училище СУ "Проф. д-р Асен Златаров" на Национална научна конференция в гр. Сливен на тема "Предприемачеството през погледа на младите хора - възможности и мечти".

Събитието се проведе в периода 18-20 април 2024г. След подбор от над 150 кандидатури на ученици от цялата страна, детето бе сред одобрените и представени автори на 29 доклада. Делегатите бяха на възраст между 15 и 18 години. Научната стойност на разработките е подкрепяна от 4 ментора: проф.Спартак Керемедчиев от БАН, проф.дн Димитър Синьовски от МГУ, доц.д-р Офелия Кънева от ВСУ и инж.Румен Стоилов, работещи индивидуално и групово с децата по предприемаческите им идеи със социална ангажираност. Голямото събитие, вдъхновено от възможността да се даде силен старт на младежи, е част от календара за отбелязване на 15 години СОНИК СТАРТ и 75 години ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков", гр.Сливен. Научната конференция имаше за цел да насърчи младежкото предприемачество като срещне ученици от различни икономически области в България.

Paromai.NET

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини