17 °C

Общината осигури лаптопи за учениците от ЦНСТ

Техническите средства  на обща стойност 5361 лв. получиха децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Първомай. Те са закупени по проект, финансиран от фонд "Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

През месец юни ОбС- Първомай даде съгласие общинската администрация да кандидатства с проектно предложение  „Модернизация, чрез закупуване на нови технически средства за деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас “.

Закупена са 6 лаптопа,  настолен компютър, таблет и устройство за копиране, принтиране и сканиране. Техническите средства са с инсталиран лицензиран софтуер.

По този начин се осигуряват условия за провеждане непрекъснат образователен процес на дистанционно обучение на децата и младежите, настанени ЦНСТ.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Случаен виц

Последни новини