- Какво става с теб, приятелю?! Целия изцапан, насинен, дрехите скъсани. Нека да те изпратя до вас..
- Аз оттам идвам...

от 0 гласа
Последни новини