15 °C

Общинският съвет прие всички направени предложения

13 общински съветници гласуваха със „за“ за последните промени в бюджета на община Първомай.

На проведената вчера редовно общинска сесия присъстваха 18 от 21 членове на Общинския съвет. Кметът Николай Митков също отсъстваше по здравословни причини.

Всички направени от администрацията предложения бяха приети.

Предоставянето на топъл обяд за хората с физически увреждания става делегирана дейност на Община Първомай и ще се финансира с евросредства. Приет бе отчета на концесионните дейности за 2019 г., развиващи се на територията на община Първомай.

Одобрени бяха  744 800 лв. за разходи за дейностите по управление на отпадъците за 2021 година.

Последните промени в бюджета бяха подкрепени от съветниците от БСП, СДС, ЗС „Ал. Стамболийски“ и Милена Карадинева от ГЕРБ. Останалите гласуваха с „въздържал се“.

Приета беше с направените промени и Наредбата за финансирането на спортно-туристическите клубове в община Първомай.

Гласувани бяха промени в  Наредба за цените на  местните такси и  услуги, касаещи водовземането  в община Първомай.

Местният парламент даде  съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, на който ще бъде възложено стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти – публична общинска собственост, разположени на територията на Община Първомай.

Взети бяха решения за публични търгове на общински имоти и беше дадено съгласие за разработван на подробни устройствени планове за имоти в Първомай, Драгойново, Православен.

Всички общински съветници си тръгнаха с традиционните подаръци от община Първомай, но заради епидемичната обстановка тази година няма да се съберат на традиционния коледен коктейл.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини