9 °C

Кметът иска кредит от държавата, за да разплати стари задължения

Кметът Николай Митков иска съгласието на Общинския съвет на Първомай да поеме дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.

Искането е за безлихвен заем в размер до 1 000 000 лв. и срок за погасяване до края на следващата година. То беше предложено за обществено обсъждане и възражения не са постъпили.

Към 31.03.2020 г. Община Първомай има  задължения към доставчици в общ размер от 1 226 000 лв., като в това число  задълженията от предходни години към доставчици са в размер на 740 000 лв. Община Първомай дължи и над 200 000 лева към община Асеновград за вноски за отчисления и обезпечения, при депониране на отпадъци,

Предложението на Митков е със средствата от безлихвения заем от Централния бюджет да бъдат разплатени до 500 000 лв. от просрочените задължения към доставчици, до 200 000 лв. към община Асеновград и до 300 000 лв. да бъдат възстановени чуждите средства по предназначение.

Предложението предстои да бъде гласувано на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 28 май, от 17.30 часа в пленарна зала.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини