Тръгнали един испанец, един турчин и един българин да убият ламята.
Първи влязъл испанеца, когато го видяла ламята му се ухилила, лиснала му 2 кофи вазелин и го оправила на излизане, той казал на другарите си:
- Бе аз й отрязах главата, ама тя стана двойна....
Втори влязъл българина, ламята му се засмяла, лиснала му 2 кофи вазелин и го опънала на излизане той казал на другарите си:
- Бе отсякох й двете глави, ама те станаха 4.
Когато влязъл турчина, испанеца признал на българина какво всъщност станало, българина му казал:
- Бе то и с мене стана така, ама аз поне свих последните 2 кофи вазелин на ламята.
Изведнъж от пещерата се чуло:
- Аааааааааааааааааааааа!

от 0 гласа
Последни новини