23 °C

На един рицар, ветеран от много войни, ожаднял. Отишъл до близката рекичка и видял многоглава ламя да лежи под едно дърво. Рицарят тръгнал да и сече главите една по една. По едно време ламята питала:
- Рицарю велик, защо ми режеш главите?
- Пие ми се вода, ламьо.
- Ами, пий, аз не ти преча!?!

от 0 гласа
Последни новини