19 °C

- Идвай бързо! Мъжът ми замина командировка.
- Няма да стане...Тъмно е вече навън..какво ще кажа на мама?

от 0 гласа
Последни новини