14 °C

- Тате, а защо американците казват "осемнадесет-деветдесет и пет" вместо "хиляда осемстотин деветдесет и пет"?
- Сине, на тях все още са им осембитови процесорите в главата.

от 0 гласа
Последни новини