26 °C

Разхожда се сред природата един програмист, стигнал до една щешера.
- А! - викнал той.
- А!..А!..А!.. - отговорило ехото.
- Ехо! - викнал пак.
- Echo is ON, - отговорило ехото.

от 0 гласа
Последни новини