9 °C

При известен адвокат идва голям престъпник. Той сяда на
стола, дъвчейки тютюн.
- Искам да се разведа с жена си.
- Лесна работа - отвръща адвоката. - Ще ви струва 150
долара.
- Какво!? Та аз имам човек, който се наема да застреля жена
ми само за 50 долара.

от 0 гласа
Последни новини