13 °C

Сращат се двама приятели, които не са се виждали около 30 години. Първият с удивление наброил 16 деца в дома на втория.
- Ти, навярно, много добре живееш със съпругата си? - отбелязва той.
- Глупости! - възразява другият. - Тя непрекъснато ми се кара и вдига скандали. Честно казано - боя се от нея, като от огън.
- Тогава, защо си направил толкова много деца?
- Защото в тълпата по-трудно се забелязвам...

от 0 гласа
Последни новини