32 °C

Mладеж поканил девойка за първа среща в ресторант. Донесли менюто и момичето почнало да избира най-скъпите неща.
Младежът не се зарадвал много, но се успокоявал с мисълта, че след вечерята може ..да му излезе късмета. Когато обаче тя поръчала за девети път, не издържал и я попитал:
- Винаги ли толкова много ядеш?
- Не, само като съм в цикъл...

от 0 гласа
Последни новини