35 °C

Пенсионери ще празнуват златната си сватба. Дядото купил бира, малко мезе, а бабата сготвила супичка...
- Дядо - казала бабата - Хайде да си облечем брачните дрехи (чисто голи) и така да хапваме?
Дядото се съгласил, но като се съблякла бабата той и викнал:
- Пено, да беше си поизгладила малко дрехата...
Седнали да ядат. Бабата гледала с умиление как яде дядото...
- Ех дядо... Като те гледам ми се стопля сърцето....
- Ми ще се стопли, тя цицата ти влязла в супата...

от 0 гласа
Последни новини