15 °C

Общинският съвет ще решава дали дабъде поет общински дълг

Кметът Николай Митков е внесъл в ОбС предложение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков заем от финансова или кредитна институция.

Предлождението не е ново. То бе обществено обсъждано, а сега е предложено за гласуване на предстоящата на 26 ноември, редовната сесия на местния парламент.

Нуждата от поемане на настоящия дългосрочен общински дълг е възникнала, поради влошеното финансово състояние през последните няколко години в Общината, натрупаните задължения към контрагенти, които са влезли в просрочие и заради ненавременно издължаване от страна на общината.

Преди да се стигне до тази стъпка, през месец май, съветниците  дадоха съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от Централния бюджет на Република За съжаление, изпратеното до МС писмо  за отпускане на безлихвен заем все още е без отговор и общината не може да  разчита на държавна подкрепа.

След направен анализ, кметът е поискал  поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков заем в размер на 2 000 000 лева, с които ще бъдат разплатени 650 000 лв. просрочени задължения към доставчици, 250 000 лв. вноски и отчисления за депониране на отпадъци – дълг към община Асеновград, ще бъдат възстановени и средства по набирателната сметка на общината, 300 000 лв. към второстепенни разпоредители, 25 000 лв. задължения към НАП  и др.

Кметът се надява на гратисен период от 3 години и срок за погасяване 15 години, лихвен процент, който да е фиксиран за този период, не по-висок от 2,3, а погасяването да става чрез приходи от общинския бюджет и изравнителната субсидия.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини