22 °C

"Произведено в Първомайско" впечатли гостите на РАО "Тракия" в Поморие

Кметове и общински съветници от членуващи в РАО "Тракия" общини участваха в дискусионен форум и годишно отчетно събрание на 24 април 2015 г. в Поморие. Между тях беше и кметът на община Първомай Ангел Папазов – председател на Контролна комисия на асоциацията.

С изложба „Произведено в Първомай“ в събитието се включиха първомайски фирми, произвеждащи и обработващи местна продукция. Участниците в мероприятията я разгледаха с интерес.
Овации предизвикаха уникалните ръчно изработени сувенири на Красимира Славова- тъкани пана, плъстени картини, фигури и предмети, керамика и др., които популяризират регион Тракия.

С презентация за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране в Югоизточен и Южен централен район се включи г-жа Мариела Червенякова, началник отдел “Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район” към МРРБ.

Тя представи резултатите от оценката на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на регионалните планове в периода 2007-2013 г. и направи сравнителен анализ по основните социално-икономически показатели в двата района.
По-голямата част от общините, членуващи в РАО „Тракия“ попадат в Югоизточен район за планиране (21), а останалите 12,
между които е и Първомай – в Южен Централен.
Г-жа Червенякова акцентира върху младежката безработица и призова представителите на местните власти да са по-активни и обединят усилията си с МРРБ и останалите ресорни министерства при формирането на политиките за решаване на този всеобщ проблем.

Ръководството на общината-домакин запозна присъстващите с проектите, които се реализират в момента, един от най-значимите от които е реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води и на ВиК мрежата.


На последвалата сесия на Общото събрание бяха представени отчетите на ръководните органи на Асоциацията за изминалата година, приет бюджет и работен план за 2015 г. 
РАО “Тракия” ще продължи да работи по следните основни приоритети: Стимулиране на сътрудничеството между общините и обмяната на опит и добри практики; Институционална устойчивост и осигуряване на приемственост в работата на Асоциацията след провеждане на местните избори; Отстояване интересите на общините; Трансгранично сътрудничество; Стимулиране на местното икономическо развитие; Стимулиране на гражданското участие; Прозрачност и публичност.

Гости на събранието бяха кметът на Кешан и изпълнителният директор на Асоциацията на общините от Източна и Западна Тракия "ТРАКИЯКЕНТ", Турция.

Теодора Кирякова

 

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини