Черният рицар на черен кон искал да се омъжи за принцесата на кралството. Отишъл и почукал на портата. И отвътре се чул гласът на краля:
- Кой е?
- Черният рицар на черен кон. - отвърнал черният рицар на черен кон.
- Кой черен рицар на черен кон? - попитал краля.
- Онзи черен рицар на черен кон.
- Ааа, онзи черен рицар на черен кон, какво искаш?
- Дойдох да се омъжа за дъщеря ти.
- Няма да ти я дам толкова лесно. Първо трябва да отидеш в 9-тата планина в 10-тата и да ми дадеш сапфира на дъното на езерото.
Черният рицар на черен кон тръгнал. Отишъл в 9-тата планина в 10-тата и извадил сапфира на дъното на езерото. Отишъл и почукал на портата и пак се чул гласа на краля:
- Кой е?
- Черният рицар на черен кон. - отвърнал черния рицар на черен кон.
- Кой черен рицар на черен кон?
- Онзи черен рицар на черен кон.
- Ааа, онзи черен рицар на черен кон, какво искаш?
- Донесох ти сапфира.
Кралят се замислил и рекъл:
- Сега трябва да отидеш и да спасиш чичковите червенотикеничковчета от дракона.
Черният рицар на черен кон тръгнал. Отишъл и се бил с дракона девет дни и девет нощи и спасил чичковите червенотикеничковчета. Отишъл пред портата и потропал. Отвътре се чул гласа на краля:
- Кой е?
- Черният рицар на черен кон. - отвърнал черният рицар на черен кон.
- Кой черен рицар на черен кон?
- Онзи черен рицар на черен кон.
- Ааа, онзи черен рицар на черен кон, какво искаш?
- Спасих чичковите червенотикеничковчета и ти ги нося.
Кралят се замислил и рекъл:
- Иди в 9-тото кралство и го завладей.
Тръгнал черният рицар на черен кон да завладява 9-тото кралство. Бил се той сам срещу цяла армия цели седмици. Към 7-та седмица победил и го завладял. Отишъл пред портата и захлопал. Пак се обадил краля:
- Кой е?
- Черният рицар на черен кон. - отвърнал черният рицар на черен кон.
- Кой черен рицар на черен кон?
- Онзи черен рицар на черен кон.
- Ааа, онзи черен рицар на черен кон, какво искаш?
- Завладях 9-тото кралство и искам да се омъжа за дъщеря ти.
Кралят не искал да си даде дъщерята, затова му възложил последно изпитание:
- Иди в съседното село и ми го дай.
Черният рицар на черен кон тръгнал и се бил още две седмици за селото. Накрая победил и отишъл при краля. Кралят се обадил зад портите и попитал:
- Кой е?
- Черният рицар на черен кон. - отвърнал черния рицар на черен кон.
- Кой черен рицар на черен кон?
- Онзи черен рицар на черен кон.
- Ааа, онзи черен рицар на черен кон, какво искаш?
- Донесох ти съседното село.
Кралят вече разбрал, че волята на черния рицар на черен кон била много голяма и отишъл при дъщеря си в най-високата кула. Почукал на вратата и принцесата попитала:
- Кой е?
- Краля.
- Какво искаш?
- Черния рицар на черен кон иска да се омъжи за теб.
- Кой черен рицар на черен кон? - попитала принцесата.
- Онзи черен рицар на черен кон.
- Ааа, онзи черен рицар на черен кон, ама той много грозен...

от 0 гласа
Последни новини